Mocak_mobile_icon
Mobile app
Plan your visit to the Museum, check out current events and visit our exhibitions with our Mobile App.
Download Close
Languages
Autor:
Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek
Wydawnictwo:
Universitas
Język publikacji:
polski
Rok wydania:
2016
Typ okładki:
miękka
Liczba stron:
396 str
Waga:
1 kg
Wymiary:
165x240 mm
ISBN:
9788324227471
39,90 zł
Add to basket

Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury

 

Dla przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych placówki muzealne są szczególnym rodzajem przedsiębiorstw non-profit. Działalność muzeów, prowadzona w kontekście szerokiej gamy uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, jest wypadkową wielości funkcji i specyficznych celów kolekcjonerskich, konserwatorskich, naukowych, edukacyjnych, integracyjnych, tożsamościowych, wizerunkowych oraz w zakresie przyciągania publiczności i stymulowania ruchu turystycznego, stawianych przed nimi przez muzealników, organizatorów i społeczeństwo. Definiując obszary badawcze ekonomii muzeów, w książce pokazano, iż jest to już dość dobrze ugruntowane pole badań w ramach ekonomii kultury, łączące się ze spojrzeniem na tego typu instytucje w szerszym kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Wkład ekonomistów w rozważania na temat muzeów nie dotyczy zatem, wbrew stereotypowym oczekiwaniom, oceny krótkoterminowej efektywności finansowej muzeów, lecz polega przede wszystkim na wskazywaniu potencjalnych uwarunkowań i implikacji podejmowania decyzji oraz wyborów związanych z działalnością muzeów i dążeniem przez nie do osiągnięcia  złożonych celów.
Opracowanie to jest pierwszą  na polskim rynku wydawniczym publikacją łączącą refleksje teoretyczne z zakresu ekonomii muzeów ze szczegółowymi badaniami empirycznymi prowadzonymi na terenie Polski. Zgłębiając jedną z ważnych kwestii dotyczących muzeów, obecną w dyskursie z zakresu ekonomii kultury, posługując się zarówno danymi zastanymi, jak i wynikami autorskich badań studiów przypadku, w opracowaniu omówiono determinanty popytu prywatnego i społecznego na muzea. Szczegółowej analizie poddano problem interesariuszy muzeów oraz wartościowania muzeów przez ich szeroko rozumianą publiczność, w tym kwestie skłonności do wnoszenia opłat na rzecz muzeów w formie biletów za wstęp oraz podatków, a także sprawę wkładu muzeów w budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego w kontekście lokalnym i regionalnym.

 

Produkty które mogą Cię zainteresować:

Arendt i Heidegger

Paulina Sosnowska
Universitas
polski
39,00 zł

Add

Seksualny kapitał

Samuel Nowak
Universitas
polski
48,00 zł

Add
Wyprzedaż!

Kalający własne gniazdo

Karol Franczak
Universitas
polski
39 zł
15,00 zł

Add

Extended Museum in its Milieu

Praca zbiorowa
Universitas
angielski
39,00 zł

Add
Wyprzedaż!

Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej

Katarzyna Jagodzińska
Universitas
polski
45 zł
14,00 zł

Add